Tin tức hành hương

Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng đại chúng Bố tát giữa tháng đầu Xuân

24/09/2019 Bởi:Admin
Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng đại chúng Bố tát giữa tháng đầu Xuân

Đúng 08:00 giờ đại chúng vân tập Giảng đường đầy kín, cả trên tầng gác lững và bên ngoài sân, gồm chư Tăng, Cư sĩ Phật tử Tây Tạng, Ấn Độ và các nước. Tiếp đến là nghi lễ cung nghinh đức Đạt Lai Lạt Ma đăng lâm Kim Cương tỏa.

Sau khi xưng tán đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Phật đương Lai Hạ Sinh Di Lặc, đức Bồ tát Long Thọ, ngước nhìn đại chúng, đức Đạt Lai Lạt Ma Khai thị rằng: Việc Bố tát (Kiểm thảo) mỗi tháng 2 lần theo truyền thống Tăng đoàn Phật giáo, năm 1959, chúng tôi tỵ nạn sang Ấn Độ. Sau khi lưu vong và định cư tại Ấn Độ, Phật giáo Tây Tạng chúng tôi tiếp tục sống lại truyền thống tốt đẹp hơn hai nghìn năm này. Nó nhắc nhở chúng ta về những hành động vĩ đại của đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, và Ngài cùng chia se Pháp thoại ngắn sau khi lễ Bố tát. . .

Chùm ảnh đức Đạt Lai Lạt Ma cùng đại chúng Bố tát giữa tháng đầu Xuân Ất Mùi, kính trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cùng chia sẻ với Phật giáo Tây Tạng đang sống lưu vong tại đất Phật, Ấn Độ:

Buổi sáng sớm, những Tăng sĩ trẻ thành kính cung nghinh đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple) tại Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor

Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng Đại chúng làm lễ Bố tát giữa tháng trăng tròn tại Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple) tại Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor

Đức Đạt Lai Lạt Ma đang lật trang Kinh trong lúc chia sẻ Pháp Thoại trong cơn mưa, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor

Đức Đạt Lai Lạt Ma từ giã Đại chúng khi rời khỏi Pháp hội, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor

Viết bình luận
VN EN