Tin Tức Du Lịch

Những điều thú vị về những quyển hộ chiếu

24/09/2019 Bởi:Admin
Những điều thú vị về những quyển hộ chiếu

Theo một cuộc khảo sát gần đây nhất, 75% số người được hỏi trả lời rằng một quyển hộ chiếu quyền lực nhất dựa vào số lượng các quốc gia miễn thị thực cho nó, còn 25% còn lại nói rằng, một quyển hộ chiếu quyền lực dựa trên tiêu chí số tiền để làm được quyển hộ chiếu đó.

Số nước miễn visa

Thời gian để làm được quyển hộ chiếu

Giá trị tính bằng tiền của quyển hộ chiếu

Việt Phong

Viết bình luận
VN EN